Additional bibliography

The most extensive and comprehensive book ever written about Netherlands ducats is a multi-volume set entitled Gold ducats of The Netherlands written by Dariusz F. Jasek.

An additional bibliography useful for studying the Netherlands ducats is:

 1. Algemene Geschiedenis der Nederlander. 15 vol. Weesp, 1981-1982.
 2. Anspach J., Munt- en penningkunde. Iets over het voormalig muntwezen, inzonderheid in Overijssel en Gelderland; De Navorscher, 45, 1895, p. 261-279.
 3. Arkesteyn N.L., De uitvinding van de stoommachine en de mechanisatie van de muntslag; De Muntkroniek – Stichting Numismatica, Rotterdam, 1977, p. 3-11.
 4. Balicki J. & Bogucka M., Historia Holandii. Wrocław: Ossolineum, 1989.
 5. Beek B. van, Geld: de geschiedenis en het verzamelen van munten, penningen en papiergeld. Alphen aan den Rijn: Samsom, 1987.
 6. Beek E.J.A. van, Arkesteijn N.L., Gelder H.E. van, et al. Encyclopedie van munten en bankbiljetten. Alphen aan den Rijn: Samsom, 1986-2002.
 7. Berck J.G., Over de standaarden van het Keulsch, Engelsch, Fransch, Hollandsch Trooisch, Amsterdamsch en Brabantsch Gewicht van de 13e tot het begin der 19e eeuw. Santpoort: Mees, 1931.
 8. Bernstein P.L. & Volcker P.A., The Power of Gold: The History of an Obsession. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.
 9. Besier L.W.A., De muntmeesters en hun muntslag 1574-1813. Rotterdam: C.J.F. Klaassen, 1972. (Reprint; original work published: Utrecht, 1890).
 10. Beute R.K.S., Middeleeuwse en Provinciale Munstlag in Harderwijk. Harderwijk, 2005.
 11. Beute R.K.S., Inventarisatie collectie: de Middeleeuwse- en Provinciale Munstlag van de Gelderse Munt in Harderwijk. Harderwijk, June 2010.
 12. Bijlsma R., Inventaris van het archief van de Generaliteitsmuntkamer, 1578-1798, Den Haag, 1930.
 13. Bisselink G.J.M., Het huis Bergh; De Muntkroniek – Stichting Numismatica, Rotterdam, 1977.
 14. Blunt J., The shipmaster’s assistant, and commercial digest: containing information useful to merchants, owners, and masters of ships. New-York: E. & G.W. Blunt, 1837.
 15. Boegheim L.M.J., Aanvullingen op het supplement van de Gouden Benelux; De Beeldenaar, 12, 1988, December, p. 423-425.
 16. Boegheim L.M.J., Tweede aanvullingslijst op het supplement van De gouden Benelux; De Beeldenaar, 4, 1997, July-August, p. 457-459.
 17. Boekhorst H.B.J. te, De wekroep op Gelderse munten; Muntkoerier, 2, 1986, February, p. 32-33.
 18. Boekhorst B.H.J. te, Het geld van de Verenigde Oostindische Compagnie. Anjum: Te Boekhorst, 2002.
 19. Boekhorst B.H.J. te, In Groningen geslagen: een historisch overzicht van in de provincie Groningen geslagen munten vanaf de elfde eeuw. Anjum: Te Boekhorst, 1997.
 20. Boekhorst B.H.J. te, Van heerlijke munt tot hagemunt: een historisch overzicht van 300 jaar muntslag op naam van de heren Van den Bergh. Anjum: Te Boekhorst, 1997.
 21. Boekhorst B.H.J. te & Bisselink G.M.J., De heerlijke munten van ‘s-Heerenberg. ‘s-Heerenberg: Stichting Huis Bergh, 1986.
 22. Boudestein W.J., Muntslag te Gorinchem, 1583-1591: munten, muntheren, muntmeesters, muntstempels en munthuizen; Historische Vereniging Oud-Gorcum, Nr. 5. Gorinchem: Historische Vereniging Oud Gorcum, 1992.
 23. Budaj M., Kosicky zlaty poklad / The Kosice gold treasure. Bratislava: Slovart, 2007.
 24. Busch A.J., De (hage)munt van Gorinchem; De Muntkroniek – Stichting Numismatica, Rotterdam, 1977.
 25. Caenegem R.C. van, Geschiedenis van het Strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot the XIVe eeuw. Brussel: Palais der Academia, 1954.
 26. Chalon M.R., Recherches sur les seigneurs de Gronsveld et leurs monnaies; Revue belge de Numismatique et de Sigillographie, 1851, p. 352-378.
 27. Chijs P.O. van der, De munten der Frankische- en Duitsch-Nederlandsche Vorsten. Haarlem: F. Bohn, 1866.
 28. Chijs P.O. van der, De munten der voormalige Graven en Hertogen van Gelderland: van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend. Haarlem: F. Bohn, 1852.
 29. Chijs P.O. van der, De munten der voormalige heeren en steden van Gelderland: van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend. Haarlem: F. Bohn, 1853.
 30. Chijs P.O. van der, De munten van Friesland, Groningen en Drenthe (der Heeren van Koevorden): van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend. Haarlem: F. Bohn, 1855.
 31. Codrington H.W., Ceylon Coins and Currency, New Delhi: Asian Educational Services, 1994. (Reprint; original work published: Colombo, 1924).
 32. Coekelberghs A., Le Marc de Troyes dans les Pays-Bas autrichiens; Bulletin Vol. 9, No. 1, 1972, January-March, p. 14-19.
 33. Cooley A.J., A cyclopaedia of six thousand practical receipts, and collateral information in the arts, manufactures, and trades: including medicine, pharmacy, and domestic economy: designed as a compendious book of reference for the manufacturer, tradesman, amateur, and heads of families. New York: D. Appleton & Co., 1851.
 34. Cost Jordens W.H., De ketel aan de Waag te Deventer; Overijsselse Almanak voor Oudheid en Letteren, 1840, p. 91-94.
 35. Cost Jordens W.H., Molhuysen P.C. & Delden S. van, Inventaris van het Deventer-Archief. Deventer: W.P. DeLange, 1870.
 36. Cuhaj G.S. & Michael T., Standard catalog of world gold coins: with platinum and palladium issues, 1601-present (6th ed.). Iola: Krause Publications, 2009.
 37. Cumont G., Faux monnayeurs en Brabant. Bruxelles: Vromant, 1902.
 38. Cumont G., Supplice d’un faux monnayeur à Arlon en 1378; Annales de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles, 1899, p. 114.
 39. Daalen J.P.J.A.M van, De munten van het Graafschap Gronsveld. Gronsveld, 1964.
 40. Delmonte A., Le Bènèlux d’or / De gouden Benelux. Rèpertoire du monnayage d’or des territoires composant les anciennes Pays-Bas / Repertorium van de gouden munten geslagen in het gebied van de voormalige Nederlanden. Amsterdam: Jacques Schulman, 1964.
 41. Delmonte A., Supplèment au Bènelux d’or / Supplement op De gouden Benelux / Supplement to The golden Benelux. Amsterdam: Jacques Schulman, 1978.
 42. De Munt te Gorinchem (bijdragen); JMP, 17, 1930, p. 92-94.
 43. Elsen G. van den, Leven van den zaligen Fredericus van Hallum, stichter der abdij Marièˆngaard in Friesland, Oosterhout 1893.
 44. Elsen J., Collection J.R. Lasser (New York). Nood-en belegeringsmunten – Monnaies de siège et de nécessité. Deel II; Jean Elsen & ses Fils, leaflet of Auction 91, March 24, 2007. Brussel: Jean Elsen & ses Fils s.a., 2007, February, p. 1.-15.
 45. Ewoutsoon J., Die ongeualuweerde gouden ende zilveren munte, Amsterdam 1560. An excerpt was quoted in the Teyler’s Tweede Genootschap, Haarlem, 1853, p. 42.
 46. Feith H.O., Oude munten uit Groningen en Ommelanden. Groningsche stads en provinciale munt. Groningen: Muntenhandel Groningana, 1977.
 47. Feith J.A., Valsche munters gesoden; TMP, 8, 1900, p. 175-180.
 48. Formsma W.J., e.a., Historie van Groningen. Stad en Land. Groningen: H. D. Tjeenk Willink en Bouma’s Boekhuis, 1976.
 49. Forrer L., Biographical dictionary of medallists: coin-, gem-, and seal-engravers, mint-masters, & c., ancient and modern, with references to their works B.C.500 – A.D.1900. Volume I revised (A-D). Maastricht & London: Spink, 1904.
 50. Forrer L., Biographical dictionary of medallists (…). Volume II (E-H). London: Spink, 1904.
 51. Forrer L., Biographical dictionary of medallists (…). Volume III (I-Maz). London: Spink, 1907.
 52. Forrer L., Biographical dictionary of medallists (…). Volume IV (M continuation – Q). London: Spink, 1909.
 53. Forrer L., Biographical dictionary of medallists (…). Volume V (R-S). London: Spink, 1912.
 54. Forrer L., Biographical dictionary of medallists (…). Volume VI (T-Z). London: Spink, 1916.
 55. Forrer L., Biographical dictionary of medallists (…). Volume VII (Supplement A-L). London: Spink, 1923.
 56. Forrer L., Biographical dictionary of medallists (…). Volume VIII (Supplement M-Z). London: Spink, 1930.
 57. Friedberg A.L. & Friedberg I.S., Gold coins of the world: from ancient times to the present. An illustrated standard catalogue with valuations (8th ed.). Clifton: Coin and Currency Institute, 2009.
 58. Friedberg R., Gold Coins of the World (2nd ed.). New York, Coin and Currency Institute, 1965.
 59. Frey A.R., A dictionary of numismatic names, their official and popular designations. New York, American Numismatic Society, 1917.
 60. Gaastra F. S., The Dutch East India Company: expansion and decline. Zutphen: Walburg Pers, 2003.
 61. Gelder H.E. van, Gedrukte muntplakkaten in de Nederlanden; JMP, 77, 1990, p. 26-90.
 62. Gelder H.E. van, De klop van 1573/4; De Geuzenpenning, 4, 1954, p. 25-38. Published also (with supplemented coins list) in JMP, 67, 1985, p. 101-106.
 63. Gelder H.E. van, De munt als middel tot oorlogsfinanciering; De Geuzenpenning, 5, 1955, p. 45-47. Published also in JMP, 67, 1985, p. 219-220.
 64. Gelder H.E. van, Muntmeesters en stempelsnijders; De Geuzenpenning 17, 1967, p. 29-32. Published also in JMP, 67, 1985, p. 231-234.
 65. Gelder H.E. van, De muntslag te Gorinchem; De Geuzenpenning 21, 1971, p. 51-55. Published also in JMP, 67, 1985, p. 221-228.
 66. Gelder H.E. van, De Nederlandse munten. Utrecht: Het Spectrum, 2002.
 67. Gelder H.E. van, De Nederlandse noodmunten van de Tachtigjarige Oorlog. ‘s-Gravenhage: Staatsdrukke- rijen Uitgeverijbedrijf, 1955.
 68. Gelder H.E. van, De wisselaarsinstructie van 1580; Revue belge de Numismatique et de Sigillographie, 1970, p. 245-267.
 69. Gelder H.E. van & Bruin M.P. de, Munten kwamen tot leven: de schat van Serooskerke. Goes: Oosterbaan en Le Cointre, 1966.
 70. Gelder H.E. van & Hoc M., Les Monnaies des Pays-Bas Bourguignons et Espagnol, 1434-1713. Amsterdam: Jacques Schulman, 1960.
 71. Gelders zilver. Arnhem Municipal Museum Exhibition, June 12 to September 4, 1955, Arnhem, 1955.
 72. Gouw J.E. ter, De Munt in de Volkstaal; TMP, 17, 1909, p. 54-71.
 73. Gouw J.E. ter, Over valsche munten en munters; TMP, 17, 1909, p. 112-122.
 74. Grodwanger J., Discurs o cenie pieniÄ™dzy teraźniejszej i o niektĂ³rych skutkach jej; Rozprawy o pieniÄ…dzu w Polsce pierwszej poÅ‚owy XVII wieku. Warszawa: PaÅ„stwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. (Reprint; original work published: Lublin, 1632).
 75. Grolle J.J., De muntheren uit het geslacht Bronckhorst ca 1350 – ca 1719. Amsterdam, 1988.
 76. Gropp S., De stedelijke muntslag te Deventer en Nijmegen 1528-43 – 1591. Stedelijk particularisme tegen Habsburgs centralisme in de Oostelijke Nederlanden. Hilversum: Verloren, 2004.
 77. Groustra-Werdekker A.H., Beek M.L.F. van der, et al., De rekeningen van de Gelderse Muntmeester Bernaert Proys. Voorburg: Clinkaert, 2013.
 78. Hallema A., Hoe een valsche munter in het Amsterdamsche Tuchthuis kwam; Nieuwe Rotterdamsche Courant, December 29, 1928, Avondblad B, p. 1.
 79. ‘t Hart M.C., Jonker J. & Zanden J.L. van, A Financial History of the Netherlands. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1997.
 80. Hemelryck F. van, Het Brabants et Brabants strafrecht en zijn toepassing in enkele Brabantse steden in de XVde eeuw. Varia historica Brabantica III, ‘s-Hertogenbosch, 1969, p. 89-114.
 81. Hendrickx M., Janssen L., Rutten H. & Sangers H., Stevensweert – Munten en Kaarten. Maaseik, 1982.
 82. Herwaarden J. van, Between Saint James and Erasmus: Studies in Late-Medieval Religious Life. Devotions and Pilgrimages in the Netherlands. Leiden, Boston: Brill, 2003.
 83. Houtmortels J., Thorn, het witte stadje. Zetel van een hoogadellijke rijksabdij. Maastricht: Stichting tot Instandhouding van Voortbrengselen der Gewestelijke Bouwkunst in Limburg, 1962.
 84. Huijgens H., Tentoonstellingen noodmunten van Breda; De Muntkroniek – Stichting Numismatica, Rotterdam, 1977.
 85. Hulzen A. van, Van opstand tot oorlog onze vaderlandse geschiedenis van 1555-1576. Groningen: P. Noordhoff n.v., 1935.
 86. Israel J., The Dutch Republic: its rise, greatness, and fall, 1477-1806. Oxford: Univ. Press, 1998.
 87. Jacobi H., Beek B. van, et al., Het geld van de Republiek. Amsterdam: Pampus Associates, 1988.
 88. Jasek D.F., Een piedfort van de gouden dukaat uit 1673 van de Amsterdamse Munt; De Beeldenaar, 2, 2015, March-April, p. 79-81.
 89. Jasek D.F., Vierkante gouden dukaten; De Beeldenaar, 4, 2015, July-August, p. 160-164.
 90. Jasek D.F., ZÅ‚ote dukaty a wymiana handlowa NiderlandĂ³w z HolenderskÄ… KompaniÄ… Wschodnio-indyjskÄ… (VOC); XV OgĂ³lnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli 17-18.10.2013, [The conference materials of the 15th National Numismatics Conference in Nowa Sol, Oct 17-18, 2013], p. 263-284.
 91. Jensen J.S., Mønterne fra Ostindiefareren “Wendela” forlist ved Shetlandøerne 1737; Nordisk Numismatisk Ă…rsskrift 1973-74. Stockholm, 1975, p.31-67.
 92. Jonghe B. de, Monnaies de Batenbourg; Revue belge de Numismatique et de Sigillographie, 1913, p. 5-14.
 93. Jonghe B. de, Quatre monnaies de ‘s-Heerenberg; Revue belge de Numismatique et de Sigillographie, 1912, p. 269-280.
 94. Jonghe B. de, Quatre monnaies inĂ©dites ou peu connues de ‘s-Heerenberg et de Stevensweerd; TMP, 3, 1895, p. 257-264.
 95. Jonghe B. de, Quelques monnaies de Batenbourg; Revue belge de Numismatique et de Sigillographie, 1922, p. 5-17.
 96. Jonghe B. de, Quelques monnaies de Juste-Maximilien de Bronckhorst, comte de Gronsveld (1617-1662); Revue belge de Numismatique et de Sigillographie, 1914, p. 30-42.
 97. ĐšĐ°Đ»Đ¸Đ½Đ¸Đ½ Đ’.А. & Đ›ĐµĐ¿ĐµÑ…Đ¸Đ½Đ° Đ•.Đ’., ĐœĐ¸Đ½Ñ†ĐºĐ°Đ±Đ¸Đ½ĐµÑ‚ Đ² ĐĐ¾Đ²Đ¾Đ¼ Đ­Ñ€Đ¼Đ¸Ñ‚Đ°Đ¶Đµ. Đ“Đ¾ÑÑƒĐ´Đ°Ñ€ÑÑ‚Đ²ĐµĐ½Đ½ÑŒÑ–Đ¹ Đ­Ñ€Đ¼Đ¸Ñ‚Đ°Đ¶ – ĐšĐ°Ñ‚Đ°Đ»Đ¾Đ³ Đ²ÑŒÑ–ÑÑ‚Đ°Đ²ĐºĐ¸. St. Petersburg: The State Hermitage Museum, 2002.
 98. Kappelhof T., Dukaten, daalders en duiten. Een geschiedenis van het geld. Zwolle: Waanders; ‘s-Hertogenbosch: Stichting ABC, 2006.
 99. Kelly P., The universal cambist and commercial instructor: being a full and accurate treatise on the exchanges, monies, weights, and measures of all nations and their colonies. London: Lackington and Co., 1821.
 100. Kerkwijk A.O. van, Munten van Batenburg; JMP, 10, 1923, p. 58-67.
 101. Kindleberger C.P., Economic and financial crises and transformations in 16th century Europe. Princeton: International Finance Section, Department of Economics, Princeton University, 1998.
 102. Kluiver J.H., Scherft P. & Poel A.A. van der, Gids Tentoonstelling Munt van Zeeland 1580-1980. Middelburg: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1980.
 103. Köhler J.D., Eine Beschreibung neun und zwanzig Zeithero zum Vorschein gekommener falschen Ducaten; Historischer MĂ¼nz-Belustigung, February 28 – March 13, 1748, p. 65-88.
 104. Köhler J.T., Vollständiges Ducaten-Cabinet das ist Historisch-critische Beschreibung nicht nur derjenigen GoldstĂ¼cken, welche unter dem Nahmen Ducaten bekannt sind, sondern auch aller gangbaren GoldmĂ¼nzen, von verschiedenen Nahmen und Gehalt. Hannover: N. Försters und Sohns Erben, 1760.
 105. Kurpiewski J., Polski orzeł na holenderskiej monecie; Biuletyn Numizmatyczny, 1-3 (261-263), 1990, January-March, p. 15-21.
 106. Kuźmin A.M., Organizacja mennic i techniki mennicze w Polsce XVI-XVII w. Warszawa: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, 2003.
 107. Lammers P.J.M. & Rietbroek G.J., Numismatic determination guidebooks: Countermarks. The Hague: Batavia, 1978.
 108. Levinson R.A., The early dated coins of Europe 1234-1500. Clifton: Coin and Currency Institute, 2007.
 109. Loon E.J. van, Gelderse varianten; De Beeldenaer, 1, 2007, January – February, p. 35.
 110. Lucas P., Monnaies seigneuriales mosanes. Hennuyères: Walcourt, 1982.
 111. Maas P.J., Het Munthuis van Thorn; De Muntkroniek – Stichting Numismatica, Rotterdam, 1977.
 112. Mailliet P., Catalogue descriptif de monnaies obsidionales et de nècessitè avec atlas (with a supplement). Bruxelles: Fr. Gobbaerts, 1870.
 113. Man M. de, Een praatje over valsche munten en valsche munters; TMP, 8, 1900, p. 31-42.
 114. Man M. de, Een valsche munter te Waalwijk gevangen genomen in 1400; TMP, 10, 1902, p. 255-256.
 115. Man M. de, La numismatique du siège de Middelbourg de 1572 a 1574; Revue belge de Numismatique et de Sigillographie, 1902, p. 279-311, 429-464.
 116. Man M. de, La numismatique du siège de Middelbourg de 1572 a 1574; Revue belge de Numismatique et de Sigillographie, 1903, p. 25-40, 145-169.
 117. Man M. de, Veiling der Muntverzameling Joh. W. Stephanik te Amsterdam; TMP, 13, 1905, p. 169-170.
 118. Marco J., MĂ¼nzzeichen aus aller Welt. Regenstauf: Battenberg, 2012.
 119. Meer W. van der, Biografische Index van de Benelux. Berlin: De Gruyter, 1996.
 120. Mevius J., Speciale catalogus van de Nederlandse munten van 1795 tot heden. Vriezenveen: Mevius Numisbooks, 1981.
 121. MikoÅ‚ajczyk A., Geneza i rozwĂ³j nowożytnej monety polskiej na tle europejskim, XVI – poÅ‚. XVIII w. Krakòw: PTAiN, 1983.
 122. MikoÅ‚ajczyk A., Obieg pieniężny w Polsce Å›rodkowej w wiekach od XVI do XVIII. Łòdz̀: ZakÅ‚ad Narodowy im. Ossoliǹskich, 1980.
 123. Molhuisen P.C., De Waag te Deventer; Overijsselse Almanak voor Oudheid en Letteren, 1840, p. 83-90.
 124. Nathorst-Böös E., Hela världens tjuv. Stockholm, P.A. Norstedt & Sòˆner, 1973.
 125. Pannekeet C.G.J., Catalogus Gelderse munten. Slootdorp: C.G.J. Pannekeet, 2007.
 126. Pannekeet C.G.J., Catalogus Gelderse steden en heerlijkheden. Slootdorp: C.G.J. Pannekeet, 2007.
 127. Passon T., De muntslag van de Rijksabdij Thorn. Zutphen: Numismatische Kring Oost-Nederland, 2003.
 128. Passon T., Het witte dorp, de geschiedenis van Stift Thorn; Muntkoerier, 10, 1990, October, p. 5-7.
 129. Passon T. & Wis J.C. van der, Catalogus van de Nederlandse munten, geslagen sinds het aantreden van Philips II tot aan het einde van de Bataafse Republiek (1555-1806) (2nd ed.). Apeldoorn: Omni-Trading, 2009.
 130. Passon T., De stedelijke munt van Nijmegen 1457-1704. Nijmegen: Nijmeegs Museum ‘Commanderie van Sint Jan’, 1980.
 131. Pelner Cosman M. & Jones L.G., Handbook to life in the medieval world. New York: Facts On File, 2008.
 132. Pol A., Tot gerieff van India: geldexport door de VOC en de muntproduktie in Nederland, 1720-1740. Leiden: Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, 1985. Published also in JMP, 72, 1985, p. 65-195.
 133. Pol A., Schepen met geld: de handelsmunten van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602-1799. ‘s-Gravenhage: SDU Uitg., 1989.
 134. Pol A. & Jacobi H., De schat van het Vliegend Hert: compagniesgeld en smokkelgeld uit een VOC-schip. Leiden: Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, 1993.
 135. Polak M.S., Historiografie en economie van de ‘muntchaos’: de muntproductie van de Republiek (1606-1795). Deel I. Amsterdam: NEHA, 1998.
 136. Polak M. S., Historiografie en economie van de ‘muntchaos’: de muntproductie van de Republiek (1606-1795). Deel II: Bijlagen. Amsterdam: NEHA, 1998.
 137. Purmer D. & Wiel A.H.N. van der, Handboek van de Nederlandse Provinciale Muntslag 1573-1806. Deel I: Holland, West-Friesland, Zeeland en Utrecht. Langweer: NVMH, Nederlandse Vereniging van Munthandelaren, 2006.
 138. Purmer D., Handboek van de Nederlandse Provinciale Muntslag 1568-1795. Deel II: Gelderland, Friesland, Overijssel en Groningen. Langweer: NVMH, Nederlandse Vereniging van Munthandelaren, 2009
 139. Radzikowski H., Atlas monet polskich i litewskich od XVI do XVIII wieku. Warszawa: Wyd. LIMBA, 2008.
 140. Retnzmann W., Numismatisches Legenden Lexicon. Berlin: Transpress Verl. fĂ¼r Verkehrswesen, 1979. (Reprint; original work published: Berlin, 1865).
 141. The Revue belge de Numismatique et de Sigillographie 1870, plate IX.
 142. Rijen J.-P. van & Dentener L.J.H., Zilver en zilversmeden in de baronie van Breda. Breda: Breda’s Museum, 2000.
 143. Roest Th. M., Les monnaies des seigneurs de Bronckhorst-Batenbourg; TMP, 5, 1897, p. 59-83.
 144. Roest Th. M., Monnaies de ‘s-Heerenberg et de Stevensweerd. VariĂ©tĂ©s et pièces inĂ©dites; TMP, 6, 1898, p. 198-235.
 145. Rønning B.R., Akerendam – The Story of the Runde Treasure. Oslo: Norsk numismatisk forlag, 1979.
 146. Rønning B.R., Et funn av mynter blant vrakrestene etter den hollandske ostindiafareren Akerendam, forlist ved Runde i 1725; Nordisk Numismatisk Årsskrift 1973-74. Stockholm, 1975, p. 68-115.
 147. Sassen A., Bijdrage tot de rauntgeschiedenis van Batenburg; TMP, 17, 1909, p. 165-168.
 148. Sassen A., Geldersche dubbele dukaat van 1589; TMP, 19, 1911, p. 195.
 149. Sassen A. H., Analyse van een vijftal muntordonnantiën; TMP, 18, 1910, p. 241-255.
 150. Scheffers A.A.J., De Nederlandse dukaat (1586-1986). Naarden: Strengholt, 1986.
 151. Scheffers A.A.J., Om de kwaliteit van het geld: het toezicht op de muntproductie in de Republiek en de voorziening van kleingeld in Holland en West-Friesland in de 18de eeuw. Leiden: Leiden University Institute for History, 2013.
 152. Schneider K., Schnapphähne, Philippstaler, Dukaten und Kronentaler. Niederländisches Geld in Frankfurt a. M. vom späten Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert; JMP, 93-94, 2006-2007, p. 255-292.
 153. Schulman A., De dukaat met jaartal 1831 te Warschau geslagen; JMP, 19, 1932, p. 214-220.
 154. Schulman J., Aanvullingen op het supplement van de Gouden Benelux; De Beeldenaar, 9, 1978, November, p. 18.
 155. Schulman J., Handboek van de Nederlandse munten van 1795 tot 1975. Amsterdam: Jacques Schulman, 1975.
 156. Schulman M., Italiaansche Nabootsingen van Provinciale en Stedelijke Nederlandsche Munten; JMP, 24, 1937, p. 55-67.
 157. Scholten, C., The Coins of the Dutch Overseas Territories, 1601-1948. Amsterdam: Jacques Schulman, 1953.
 158. Schrassert J., Hardervicum Antiquum ofte beschryvinge der Stadt Harderwyck (2nd ed.). Harderwijk: Jan Rampen Stads-Drucker, 1732.
 159. Serrure C.A., Histoire de la souverainetĂ© de ‘s-Heerenberg. Gand: I.S. van Doosselaere, 1860.
 160. Serrure C.P., Notice sur les monnaies d’or de l’ancien duché de Gueldre. Bruxelles: A. Vandale, 1847.
 161. Serrure C.P., Onuitgegevene munten der heeren van Batenburg; Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis, 4, Gent, 1861, p. 297-301.
 162. Shaw W.A., The history of currency, 1252-1894: being an account of the gold and silver moneys and monetary standards of Europe and America, together with an examination of the effects of currency and exchange phenonmena on commercial and national progress and well-being. New York: Putnam, 1896.
 163. Soetens P.J., Muntslag binnen de huidige Nederlandse grenzen van circa 590-1581; Antiek, 10, 1972, May, p. 1-10.
 164. Stadsmuseum Harderwijk, Munten van Gelderland: Munten en penningen geslagen op de Munt van Harderwijk. Harderwijk: Stadsmuseum Harderwijk, 2008.
 165. Stahl A.M. Zecca: The Mint of Venice in the Middle Ages. Baltimore: Johns Hopkins University Press in association with the American Numismatic Society, New York, 2000.
 166. Starke M., Travels on the continent: written for the use and particular information of travelers. London: John Murray, 1820.
 167. Stempelonderzoek van Nederlandse munten; De Geuzenpenning, 4, 1960, October, p. 37-43.
 168. StĂ¼rmer W., Niedersachssischer Valuation Druck Allerhand GroĂŸer und Kleiner MĂ¼ntzsorten. Leipzig, 1572.
 169. Stuurman J.G., De Munt van de Ommelanden op reis 1579-159; De Beeldenaar, 2007, p. 179-188, 225-237, 291-301.
 170. Tangelder F.B.M., Muntheer en muntmeester, een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw. Arnhem: Brouwer, 1955.
 171. Thorn, witte stad met muntrecht; De Muntkoerier, 6, 1972, June, p. 15.
 172. Treitzsaurwein M., et al., Der WeiĂŸ Kunig. Vienna: Joseph Kurzboetens, 1775.
 173. Unger R.W., Integration of Baltic and Low Countries grain markets, 1400-1800; NEHA Werken 16: The Interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic Region, 1400-1800, Leiden, 1983.
 174. Veen J.S. van, Geldersche dubbele dukaten enz. (1589); TMP, 19, 1911, p. 147-162.
 175. Verkade P., Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de Zeven Voormalig Veerenigde Nederlandsche Provinciën. Schiedam: P.J. van Dijk, 1848.
 176. Voogt, W.J. de, Bijdragen tot de numismatiek van Gelderland: ‘s-Heerenberg – Batenburg – Baar (2nd ed.). Arnhem, I.A. Nijhoff & Zoon, 1869.
 177. Voogt, W. J. de, Bijdragen voor de geschiedenis van de munt der stad Nijmegen; Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, verzameld en uitgegeven, vol. 5, ‘s Gravenhage 1868.
 178. Voogt, W.J. de, Geschiedenis van het Muntwezen der Vereenigde Nederlanden, van de Gentsche Bevrediging af, tot aan het einde der Fransche Overheersching, 1576-1813. Deel I – Gelderland. Amsterdam: G. Theod. Bom, 1874.
 179. Voûte, J.R. & Wiel, H.J. van der, Les monnaies de la principauté d’Orange sous la maison de Nassau. Bussum: Laurens Schulman b.v., 1997.
 180. Vries P. Ch. de & Wiel H. J. van der, Muntboek van de munten van Gelderland en Utrecht 1576-1795. Rotterdam – Gouda, 1962.
 181. Widawski M., Stempel menniczy – projekt i realizacja; XIII OgĂ³lnopolska Sesja Numizmatyczna: ”Stempel Monet – Obraz A SÅ‚owo”, Nowa SĂ³l, 2006.
 182. Wigersma S., Valsch Geld; TMP, 16, 1908, p. 227-255.
 183. Wind S. de, Bijzonderheden uit de geschiedenis van het strafregt in de Nederlanden. Middelburg: De Gebroeders Abrahams, 1827.
 184. Wittop Koning D.A., De Gelderse Munt te Harderwijk, 1584-1806. Bussum: Laurens Schulman b.v., 1992.
 185. Wolters M.J., Notice historique sur l’ancien chapitre impérial de chanoinesses à Thorn. Gand: F. et E. Gyselynck, 1850.
 186. Zee, P. van der, Munten catalogus Nijmegen. Nijmegen: Paul van der Zee, 2013.
 187. Ziebart H. & WĂ³jcik A., PONS Phraseologisches Wörterbuch Polnisch. Stuttgart: PONS GmbH, 2010.
 188. Å»abiÅ„ski Z., RozwĂ³j systemĂ³w pieniężnych w Europie Zachodniej i PĂ³Å‚nocnej. WrocÅ‚aw: ZakÅ‚ad Narodowy im. Ossoliǹskich, Wydawn., 1989.

and in a number of various documents, archives and acts of law listed within a book.

JMP = Jaarboek voor munt- en penningkunde
TMP = Tijdschrift voor munt- en penningkunde

Some of books listed above are available for reading in Google books:

Chijs P.O. van der, De munten der Frankische- en Duitsch-Nederlandsche Vorsten. Haarlem: F. Bohn, 1866.

Chijs P.O. van der, De munten der voormalige Graven en Hertogen van Gelderland: van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend. Haarlem: F. Bohn, 1852.

Chijs P.O. van der, De munten der voormalige heeren en steden van Gelderland: van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend. Haarlem: F. Bohn, 1853.

Chijs P.O. van der, De munten van Friesland, Groningen en Drenthe (der Heeren van Koevorden): van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend. Haarlem: F. Bohn, 1855.

Codrington H.W., Ceylon Coins and Currency, Colombo, 1924.

Kohler J.D., Eine Beschreibung neun und zwanzig Zeithero zum Vorschein gekommener falschen Ducaten; Historischer MĂ¼nz-Belustigung, February 28 – March 13, 1748, p. 65-88.

Kohler J.T., Vollständiges Ducaten-Cabinet das ist Historisch-critische Beschreibung nicht nur derjenigen   GoldstĂ¼cken, welche unter dem Nahmen Ducaten bekannt sind, sondern auch aller gangbaren GoldmĂ¼nzen, von verschiedenen Nahmen und Gehalt. Hannover: N. Försters und Sohns Erben, 1760.

Serrure C.A., Histoire de la souverainetĂ© de ‘s-Heerenberg. Gand: I.S. van Doosselaere, 1860.

Serrure C.P., Notice sur les monnaies d’or de l’ancien duché de Gueldre. Bruxelles: A. Vandale, 1847.

Verkade P., Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de Zeven Voormalig Veerenigde Nederlandsche Provinciën. Schiedam: P.J. van Dijk, 1848.

Voogt, W.J. de, Bijdragen tot de numismatiek van Gelderland: ‘s-Heerenberg – Batenburg – Baar (2nd ed.). Arnhem, I.A. Nijhoff & Zoon, 1869.